Vuslat Ne Demektir? Vuslat Kelime Anlamı Nedir?

Vuslat ne demek TDK’ya göre ulaşma, kavuşma ve erişme anlamlarına gelmektedir. Vuslat aynı zamanda doğanın ve evrenin belirlediği yasalar doğrultusunda insanın aklını, mantığını, sağduyusunu ve vicdanını kullanarak iyiliğe yönelmesini sağlayan bir olgu olarak da bilinir. Hayatında bunu ilke edinen kişinin mutluluğa ereceğine inanılır.Vuslat Ne Demek İslam’da?

İslam dininde Allah’ın tekliğe yani ikilikten birliğe ulaşmasına vuslat denmektedir. İnsanlar iyiyi kötüye, rahmani duyguları ise şeytani duygulara tercih ederek Allah’a erişirler. Kötü vasıflarını aşarak Allah’a kavuşan kulların O’nunla birlik olacağına inanılır.

Vuslat Ne Demek Osmanlıca?

Vuslat kelimesinin kökeni Arapçadan gelmektedir. Vuslat Osmanlıcada aşağıdaki anlamlara gelmektedir;
– Sevdiğine kavuşma, ulaşma, bitişme.
– Bir şeye erişmek ya da kavuşmak.
– Gönlün Allah’a ulaşması.

Cemale vuslat ne demek?

Cemale vuslat ifadesinin anlamı sevgiliye kavuşmaktır. Sevgilinin gül yüzünü görmek, sevgiliyi doya doya izlemek anlamındadır.

Vuslata ermek nedir?

Vuslata ermek, Allah’a kavuşmak ve onunla birlikte olmak demektir. İslam dininde Allah’ın tekliğini idrak etmek, onu tüm ikiliklerden ayırt ederek anlamak, vuslata ermek olarak ifade edilir.

Leyli vuslat ne demek?

Leyli kelimesinin sözlük anlamı, geceye kalan, yatılı ya da gececi demektir. Örneğin yatılı okullar için eskiden Arapçada leyli mektep ifadesi kullanılırdı. Leyli vuslat ise geceye kavuşan, geceye erişen anlamına gelmektedir. Vuslatın anlamı kısaca erişmek olduğu için leyli vuslat ifadesi bir beklenti ya da bir özlem anlamı içermektedir.

Vuslat isminin anlamı nedir?

Genelde kız çocuklarına verilen Vuslat ismi, kavuşma, erişme anlamlarında kullanılmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olan Vuslat ismi Kur’an’da geçmemektedir.
Vuslat anlamına gelen kelimeleri vasl, visal ve vüsul sözcükleridir. Hicran, firkat, fasl, infisal ve inkıta sözcükleri vuslatın zıddı olarak kullanılmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir